Chính sách về bảo mật thông tin người dùng

Chính sách về bảo mật thông tin người dùng

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 • IAM Software không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
 • Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
 • Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà IAM Software thu thập bao gồm:
 • Họ và tên
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • Email
 • Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ
 • Tên dịch vụ
 • Số lượng
 • Thời gian bàn giao dịch vụ
 • Các thông tin yêu cầu riêng nhằm giúp phần mềm hoạt động ( nếu có ) theo thỏa thuận giữa 2 bên.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được IAM Software sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
 • Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
 • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Đối với thông tin cá nhân, IAM Software chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về support@iamsoftware.com.vn

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

 • IAM Software và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với khách hàng.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 • CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VIỆT NAM IAM VIỆT NAM
 • Địa chỉ trụ sở chính : Số 54 Thôn Thượng, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Email : support@iamsoftware.com.vn
 • Đối với các thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân người tiêu dùng, khách hàng có thể liên hệ: 0776.322.555.

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống của IAM Software

 • Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép khách hàng có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của khách hàng, hoặc nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân của IAM Software, hãy gửi e-mail cho IAM Software theo địa chỉ support@iamsoftware.com.vn

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Tại IAM Software, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật. IAM Software cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. IAM Software cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:
– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
 • IAM Software hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của IAM Software, vui lòng liên hệ qua số hotline 0776.322.555 hoặc email: support@iamsoftware.com.vn