BẢNG GIÁ IAM DOREMI

Dùng thử
Miễn phí sử dụng 0đ/tuần
Phí khởi tạo: Miễn phí
Số gian hàng: 1
Quản lý FBT, FBL: Không
Quản lý hàng hoàn: Có
Đối chiếu tài chính với sàn: Có
Quản lý Combo: Có
Số đơn hàng: 5.000
Đồng bộ tồn kho(cả combo): Có
Số kênh bán: 1
Số sản phẩm: 10.000
Số tài khoản: 1
Tin nhắn cảnh báo
Đa kho vật lý: Không
Bán Offline(POS): Không
Đơn mua thông minh: Không
Website bán hàng
✗ Chỉnh sửa theo Yêu cầu: Không
Liên hệ
Cơ bản
Từ 250.000đ/tháng
Phí khởi tạo: Miễn phí
Số gian hàng: 5
Quản lý FBT, FBL: Không
Quản lý hàng hoàn: Không
Đối chiếu tài chính sàn: Không
Quản lý Combo: Có
Số đơn hàng: 6.000
Đồng bộ tồn kho(cả combo): Có
Số kênh bán: 5
Số sản phẩm: 10.000
Số tài khoản: 2
Tin nhắn cảnh báo
Đa kho vật lý: Không
Bán Offline(POS): Không
Đơn mua thông minh: Không
Website bán hàng
✗ Chỉnh sửa theo Yêu cầu: Không
Liên hệ
Nâng cao
Liên hệ để được tư vấn
Phí khởi tạo: Miễn phí
Số gian hàng: Không giới hạn
Quản lý FBT, FBL: Có
Quản lý hàng hoàn: Có
Đối chiếu tài chính với sàn: Có
Quản lý Combo: Có
Số đơn hàng: Không giới hạn
Đồng bộ tồn kho(cả combo): Có
Số kênh bán: Không giới hạn
Số sản phẩm: Không giới hạn
Số tài khoản: Không giới hạn
Tin nhắn cảnh báo
Đa kho vật lý: Có
Bán Offline(POS): Có
Đơn mua thông minh: Có
Website bán hàng
✗ Chỉnh sửa theo Yêu cầu: Có
Liên hệ

Chỉnh sửa theo nhu cầu

IAM Doremi thiết kế mở nên có thể sẵn sàng chỉnh sửa theo nhu cầu của từng Seller. Seller sẽ có hệ thống vận hành hiệu quả với Chi phí hợp lý nhất!

• Môi trường kinh doanh ở Việt Nam đa dạng.
• Khi doanh nghiệp của bạn lớn thì các giải pháp phổ thông không thể đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp của bạn.
• Doanh nghiệp của bạn cần được quản lý chặt chẽ về quy trình, chi phí, doanh thu và nhân sự.
• Bạn cần cả một giải pháp tối ưu toàn diện về công nghệ!

• Quy trình vận hành trơn tru
• Thông tin liền mạch và tức thì
• Nguồn lực được kế hoạch và tận dụng tối đa
• Robot hoạt động 24/7/365 không mệt mỏi
• UI/UX thực tế, trải nghiệm tốt

liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn