BẢNG GIÁ IAM TASK

Dùng thử
Miễn phí sử dụng 0đ/tuần
Phí khởi tạo: Miễn phí
Người sử dụng: 5
Quản lý dự án: Có
Quản lý công việc: Có
Data lưu trữ: 1Gb
Thiết lập báo cáo: Có
Xem báo cáo: Có
Lưu ảnh, video: Có
Sử dụng trên Mobile: Có
Kết nối hệ thống khác: Không
Chỉnh sửa theo Yêu cầu: Không
(Báo giá theo yêu cầu)
Liên hệ!
Cơ bản
Chỉ 20.000đ/người/tháng
Phí khởi tạo: 1.000.000đ
Người sử dụng: 100
Quản lý dự án: Có
Quản lý công việc: Có
Data lưu trữ: 20Mb/Người
Thiết lập báo cáo: Có
Xem báo cáo: Có
Lưu ảnh, video: Có
Sử dụng trên Mobile: Có
Kết nối hệ thống khác: Có
Chỉnh sửa theo Yêu cầu: Có
(Báo giá theo yêu cầu)
Liên hệ!
Nâng cao
Từ 15.000đ/người/tháng
Phí khởi tạo: 1.000.000đ
Người sử dụng: >100
Quản lý dự án: Có
Quản lý công việc: Có
Data lưu trữ: 25Mb/người
Thiết lập báo cáo: Có
Xem báo cáo: Có
Lưu ảnh, video: Có
Sử dụng trên Mobile: Có
Kết nối hệ thống khác: Có
Chỉnh sửa theo Yêu cầu: Có
(Báo giá theo yêu cầu)
Liên hệ!

 

Chỉnh sửa theo nhu cầu

IAM TASK thiết kế mở nên có thể sẵn sàng chỉnh sửa theo nhu cầu của từng Doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ có hệ thống vận hành hiệu quả với Chi phí hợp lý nhất!

• Môi trường kinh doanh ở Việt Nam đa dạng.
• Khi doanh nghiệp của bạn lớn thì các giải pháp phổ thông không thể đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp của bạn.
• Doanh nghiệp của bạn cần được quản lý chặt chẽ về quy trình, chi phí, doanh thu và nhân sự.
• Bạn cần cả một giải pháp tối ưu toàn diện về công nghệ!

• Quy trình vận hành trơn tru
• Thông tin liền mạch và tức thì
• Nguồn lực được kế hoạch và tận dụng tối đa
• Robot hoạt động 24/7/365 không mệt mỏi
• UI/UX thực tế, trải nghiệm tốt

liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn