Quản lý Kho vận

IAM Doremi – Quản lý kho vận

Tổng quan

Quản lý kho hàng

Phân hệ kho vận:

  1. Quản lý Nhập kho
   • Nhập kho theo đơn hàng mua
   • Nhập kho điều chuyển
   • Nhập kho hàng hoàn
   • Nhập kho từ sản xuất
   • Nhập kho khác
   • Quản lý phiếu nhập hàng
  2. Quản lý Xuất kho
   • Xuất kho hàng bán
   • Xuất kho điều chuyển
   • Xuất kho Nguyên vật liệu(sản xuất)
   • Xuất bù đơn
   • Xuất kho khác(biếu tặng,…)
   • Quản lý phiếu xuất hàng
   • Quản lý phiếu giao hàng
  3. Quản lý Tồn kho
   • Tra cứu lịch sử chi tiết Xuất Nhập Tồn kho từng sản phẩm
   • Thay đổi vật lý(hàng bị lỗi hỏng, tìm thấy sản phẩm,…)
   • Tra cứu Tồn kho
  4. Vị trí hàng hóa
   • Cấu hình vị trí hàng hóa
   • Nhập kho và lựa chọn vị trí nhập
   • Xuất kho và lựa chọn vị trí xuất
  5. Điều chuyển
   • Lên kế hoạch điều chuyển
   • Tự động trừ tồn kho nguồn và tăng tồn kho đích
   • Tính toán lại giá vốn ở kho đích
  6. Đồng bộ sàn thương mại điện tử
   • Đồng bộ linh hoạt tồn kho từ kho hàng vật lý lên sàn
   • Đồng bộ tồn từ kho kí gửi ở sàn(FBT của Tiki, FBL của Lazada,…)
   • Đồng bộ Phiểu gửi hàng lên các sàn
   • Lên kế hoạch điều chuyển(nhiều gian hàng)
   • Đồng bộ phiếu nhận hàng 
   • Đồng bộ đơn hàng hoàn
   • Quản lý hàng thất lạc khi gửi kho
  7. Báo cáo
   • Báo cáo Xuất nhập tồn
   • Báo cáo chi tiết xuất kho
   • Báo cáo chi tiết nhập kho
  8. Quản lý sản phẩm
   • Kích thước sản phẩm
   • Cân nặng sản phẩm

 

Tham khảo thêm các phân hệ:

 

IAM Doremi được xây dựng trên nền tảng công nghệ tối ưu, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu phát sinh từ phía khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và có những ưu đãi dành riêng cho bạn!