Phương thức thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán

  • Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết.
  • Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty.
  • Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.