Category Archives: Chưa được phân loại

Hướng dẫn sử dụng phần mềm IAM Kali (Phần 3) – Chi tiết tính năng Lên Deal tự động

3. Lên Deal tự động a. Cấu hình và cách Bật/Tắt lên Deal Toàn bộ ...

Hướng dẫn sử dụng phần mềm IAM Kali (Phần 2) – Chi tiết tính năng Đấu giá

2. Đấu giá tự động a. Cấu hình và cách Bật/Tắt đấu giá Toàn bộ ...

Những điều nhà bán hàng cần chuẩn bị trước khi sử dụng phần mềm IAM ERP

Để chuẩn bị sử dụng phần mềm IAM ERP, người dùng cần thực hiện những ...

Gọi tư vấn