Hướng dẫn sử dụng phần mềm IAM Kali (Phần 2) – Chi tiết tính năng Đấu giá

Iam.kali.m

2. Đấu giá tự động

a. Cấu hình và cách Bật/Tắt đấu giá

Toàn bộ các thao tác cấu hình sản phẩm , Bật/Tắt đấu giá được thực hiện tại giao diện danh sách sản phẩm như hình dưới :

Giaodiendaugia1

Giao diện chính

Để thực hiện cấu hình và bật/tắt đấu giá cho sản phẩm , người dùng tiến hành thực hiện các bước như sau :

B1. Chọn gian hàng cần xác nhận đơn tại (1) (Nếu người dùng chỉ có 1 gian hàng có thể bỏ qua bước này).

B2. Chọn nút cấu hình sản phẩm tại (2) ứng với sản phẩm muốn cấu hình để chuyển đến giao diện cấu hình sản phẩm. Phần mềm sẽ hiển thị ra giao diện như sau :

Giaodiendaugia2

B3. Người dùng nhập vào Giá min, Giá max , Giá giảm và chọn Kiểu đấu cho sản phẩm. Ngoài ra người dùng có thể nhập thêm giá vốn, tool sẽ tính ra lợi nhuận thu được, tỷ suất lợi nhận tương ứng với giá min, max được set.

B4. Ấn nút “Cập nhật” để lưu lại thay đổi và quay lại màn hình danh sách sản phẩm.

B5. Người dùng gạt công tắc tại (3) với sản phẩm tương ứng để Bật/Tắt đấu giá sản phẩm đó.

*. Nếu muốn chỉnh sửa Kiểu đấu , Giá giảm cho toàn bộ các sản phẩm trong danh sách , người dùng ấn vào nút “Cập nhật tất cả” tại (4), chọn Kiểu đấu và nhập lại giá giảm mong muốn, rồi ấn Cập nhật để lưu thay đổi.

*. Người dùng có thể ấn vào đường dẫn của sản phẩm tại (5) để chuyển đến trang của sản phẩm đó trên Tiki.

Note :

 1. Sản phẩm bắt buộc phải được nhập Giá min, Giá max nếu muốn đấu giá.
 2. Giá min không được lớn hơn Giá max.
 3. Luật quét giá của phần mềm : Phần mềm sẽ chỉ quét giá các đối thủ có giá bán sản phẩm nằm trong khoảng Giá min, Giá max mà người dùng cấu hình, đối thủ có giá nằm ngoài khoảng này phần mềm sẽ tự động bỏ qua.
 4. Công thức thay đổi giá : Phần mềm sẽ set giá theo công thức : ( Giá đối thủ – Giá giảm ) làm tròn xuống giá chia hết cho 500đ gần nhất. Ex : Giá đối thủ là 50.000đ , nằm trong khoảng Giá min/max hợp lệ , Giá giảm được cấu hình là 100đ , Phần mềm sẽ chỉnh sửa giá xuống (50.000 – 100 ) = 49.900đ , làm tròn xuống 49.500đ.
 5. Giải thích 3 kiểu đấu giá :
  – Rẻ nhất : Phần mềm sẽ đấu giá với đối thủ có giá rẻ nhất thỏa mãn khoảng Giá min, max.
  – Top : Giống như rẻ nhất, nhưng có thêm điều kiện nếu người dùng đã là nhà bán hàng mặc định, đối thủ khác có xuống giá thấp hơn nhưng ko chiếm được mặc định, phần mềm sẽ bỏ qua, chỉ khi nào bị mất mặc định mới tiếp tục đấu.
  – Đấu với Top : Chỉ đấu giá với nhà bán hàng nào đang là mặc định.

b. Lịch sử đấu giá

Lichsudaugia

Giao diện chính

Bảng Set giá hiển thị toàn bộ những lần set giá sản phẩm của phần mềm, với các thông tin như SKU của sản phẩm, Tên sản phẩm, Kiểu đấu giá, Giá sản phẩm trước khi set giá, Giá đối thủ phần mềm dựa vào để set giá, Giá sản phẩm sau khi set giá, Mô tả lý do set giá, Lượt set của sản phẩm, Số lượng đối thủ, Thời điểm set giá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi tư vấn