Hướng dẫn sử dụng phần mềm IAM Kali (Phần 3) – Chi tiết tính năng Lên Deal tự động

Iam.kali.m

3. Lên Deal tự động

a. Cấu hình và cách Bật/Tắt lên Deal

Toàn bộ các thao tác cấu hình sản phẩm , Bật/Tắt lên Deal được thực hiện tại giao diện danh sách sản phẩm như hình dưới :

Giaodienlendeal1

Giao diện chính

Để thực hiện cấu hình và bật/tắt đấu giá cho sản phẩm , người dùng tiến hành thực hiện các bước như sau :

B1. Chọn gian hàng cần xác nhận đơn tại (1) (Nếu người dùng chỉ có 1 gian hàng có thể bỏ qua bước này).

B2.a. Deal giảm (là giá trị giảm đi so với giá bán hiện tại của sản phẩm khi phần mềm tự tạo Deal, Giá Deal của sản phẩm = Giá bán tại thời điểm tạo deal – Giá trị Deal giảm) mặc định khi phần mềm nạp sản phẩm vào được set ở giá trị 0đ , nếu người dùng không muốn chỉnh sửa gì thêm có thể gạt nút Set Deal tại (3) để ngay lập tức kích hoạt tính năng lên Deal tự động cho sản phẩm đó.

B2.b.1 Nếu người dùng muốn chỉnh sửa lại giá trị Deal giảm cho sản phẩm, chọn nút cấu hình sản phẩm tại (2) ứng với sản phẩm muốn cấu hình để chuyển đến giao diện cấu hình sản phẩm. Phần mềm sẽ hiển thị ra giao diện như sau :

Giaodienlendeal2

B2.b.2 Người dùng nhập vào giá trị Deal giảm mong muốn, rồi ấn nút “Cập nhật” để lưu lại thay đổi.

B2.b.3 Người dùng gạt nút Set Deal tại (3) để ngay lập tức kích hoạt tính năng lên Deal tự động cho sản phẩm đó.

*. Nếu muốn chỉnh sửa giá trị Deal giảm cho toàn bộ các sản phẩm trong danh sách , người dùng ấn vào nút “Cập nhật tất cả” tại (4), nhập vào giá trị Deal giảm mong muốn, rồi ấn Cập nhật để lưu thay đổi.

*. Người dùng có thể ấn vào đường dẫn của sản phẩm tại (5) để chuyển đến trang của sản phẩm đó trên Tiki.

Note :

  1. Phương thức lên Deal tự động của phần mềm :
    – Phần mềm sẽ tự tạo Deal cho sản phẩm được bật chế độ set Deal, với Giá Deal của sản phẩm = Giá bán tại thời điểm tạo deal – Giá trị Deal giảm
    – Thời hạn Deal được set đến cuối ngày tạo Deal hôm đó, sang hôm sau tự động tạo lại Deal mới.
  2.  Trong thời gian sản phẩm có Deal, nếu sản phẩm cũng đang bật đấu giá, khi giá sản phẩm giảm xuống giá Deal cũng sẽ tự động được cập nhật.

b. Lịch sử tạo Deal

Lichsutaodeal

Giao diện chính

Bảng Set deal hiển thị toàn bộ những lần set Deal sản phẩm của phần mềm, với các thông tin như SKU của sản phẩm, Tên sản phẩm, Giá sản phẩm trước khi tạo Deal, Giá sản phẩm sau khi tạo Deal, Thời điểm tạo Deal.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi tư vấn