Hướng dẫn sử dụng phần mềm đấu giá IAM Kali (Phần 1) – Tổng quan phần mềm, chi tiết tính năng Xác nhận đơn/In phiếu gửi, lên lịch xác nhận đơn tự động

Iam.kali.m

I. Tổng quan các tính năng có trong phần mềm IAM Kali

– Xác nhận đơn Tiki hàng hoạt / In phiếu gửi cho đơn hàng , lên lịch xác nhận đơn tự động :

+ Giúp nhà bán hàng xác nhận đơn Tiki hàng loạt , không cần thông qua Tiki Seller Center

+ In phiếu gửi / in hàng loạt phiếu gửi cho các đơn hàng tương ứng.

+ Có hỗ trợ lên lịch xác nhận tự động đơn hàng ngày.

– Đấu giá sản phẩm :

+ Tự động thay đổi giá sản phẩm trong khoảng giá nhà bán hàng thiết lập , tự động bám giá , tăng giá theo đối thủ , đảm bảo lợi ích tốt nhất cho nhà bán hàng.

+ Giao diện trực quan, cung cấp các thông tin quan trọng như số lượng đối thủ, chiết khấu , phí Tiki thu của sản phẩm.

+ Lưu lại lịch sử thay đổi giá từng sản phẩm.

– Lên Deal tự động :

+ Tự động Tạo Dealhot cho sản phẩm , tạo mới Dealhot mỗi khi Deal cũ hết hạn.

+ Lưu lại lịch sử tạo Dealhot từng sản phẩm.

– Các báo cáo hỗ trợ nhà bán hàng :

+ Báo cáo giá bán

+ Báo cáo giá nhỏ hơn Min

+ Báo cáo giá lớn hơn Max

+ Báo cáo Best Sales

+ Báo cáo Rating

+ Báo cáo Đối thủ

+ Báo cáo Top

+ Báo cáo các sản phẩm không đấu giá

II. Chi tiết tính năng và hướng dẫn sử dụng

1. Xác nhận đơn Tiki hàng hoạt / In phiếu gửi cho đơn hàng , lên lịch xác nhận đơn tự động

Xacnhandonhang Inphieugui

Giao diện chính

a. Các bước xác nhận đơn :

B1. Chọn gian hàng cần xác nhận đơn tại 1 (Nếu người dùng chỉ có 1 gian hàng có thể bỏ qua bước này)

B2. Xác nhận đơn hàng :

2.1. Nếu muốn xác nhận riêng từng đơn , người dùng ấn vào nút màu xanh tại (4) tương ứng với đơn hàng cần xác nhận để xác nhận đơn đó.

2.2. Nếu muốn xác nhận nhiều đơn 1 lúc , người dùng tích vào các ô vuông tại (5) để chọn các đơn hàng tương ứng , sau khi chọn xong ấn “Xác nhận đơn đã chọn” tại (3) để xác nhận toàn bộ các đơn đó.

2.3. Nếu muốn xác nhận toàn bộ các đơn hàng trong danh sáhc , người dùng ấn vào “Xác nhận tất cả” tại (3) để xác nhận toàn bộ đợn hàng.

b. Các bước in phiếu gửi hàng :

B1. Chọn gian hàng có đơn cần in phiếu gửi hàng tại (1) (Nếu người dùng chỉ có 1 gian hàng có thể bỏ qua bước này)

B2. Chọn “In phiếu giao hàng” tại (2) để chuyển đến giao diện tương ứng như hình dưới :

Inphieugiaohang1

*(1) là công cụ tìm kiếm đơn hàng, người dùng có thể nhập vào mã đơn hàng hoặc tên sản phẩm/sku để tìm nhanh đơn hàng tương ứng.

*(2) là nút lọc các đơn chưa in trên hệ thống.

B3. Chọn đơn hàng muốn in phiếu gửi :

3.1. Nếu muốn in một đơn hàng, người dùng ấn vào ô tương ứng với đơn hàng đó tại (5) để mở giao diện in phiếu gửi.

3.2. Nếu muốn in nhiều đơn hàng một lúc, người dùng tích chọn các ô tương ứng với các đơn hàng đó ở (4), rồi ấn vào “In đơn đã chọn” tại (3) để mở giao diện in phiếu gửi.

Phần mềm sau đó sẽ hiển thị giao diện như hình dưới :

Inphieugiaohang2

B4. In, xác nhận đã in phiếu gửi

4.1. Nếu người dùng muốn in MinCode của sản phẩm trong đơn, bật nút In MinCode tại(1).

4.2. Người dùng ấn nút “In” tại (2) để chuyển đến giao diện máy in, sau khi hoàn tất quá trình in ấn nút “Hoàn thành” để đánh dấu đơn đã in và tắt giao diện.

c. Các bước lên lịch xác nhận tự động

Lenlichxacnhan

Giao diện chính

B1. Chọn gian hàng cần lên lịch xác nhận tại (1) (Nếu người dùng chỉ có 1 gian hàng có thể bỏ qua bước này).

B2. Ấn nút “Tạo mới” tại 2 để mở bảng điền thông tin lịch xác nhận muốn tạo như hình dưới :

Lenlichxacnhansmall

B3. Người dùng tiến hành nhập vào các thông tin cần thiết như Giờ và Phút muốn tự động xác nhận hàng ngày , kèm mô tả tương ứng nếu muốn

B4. Ấn “Lưu” để hoàn tất quá trình lên lịch xác nhận đơn hàng tự động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi tư vấn