IAM ERP Changelog v1.3.2.0

Iam.erp.m

IAM Doremi Changelog v 1.3.2.0

  • Thay đổi Module Kế toán thành Module Tài chính.
  • Thêm Dashboard Module Tài chính hiển thị giá trị tồn kho và số lượng tồn kho các kho tương ứng.
  • Quản lý công nợ nhà cung cấp theo đơn hàng mua và thanh toán.
  • Module sales, trong phần báo cáo có thêm tình năng xem các sản phẩm có tồn mà chưa được đăng trên từng gian hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi tư vấn