Category Archives: Chưa được phân loại

IAM ERP Changelog v1.3.6.0

IAM Doremi Changelog v 1.3.6.0 ( 29/08/2020 ) Gửi tin nhắn zalo cảnh báo tồn ...

IAM ERP Changelog v1.3.5.0

IAM Doremi Changelog v 1.3.5.0 ( 24/07/2020 ) Hỗ trợ đồng bộ tồn kho đa ...

IAM ERP Changelog v1.3.4.0

IAM Doremi Changelog v 1.3.3.0 ( 21/07/2020 ) Thêm tính năng lọc tồn tối thiểu.

IAM ERP Changelog v1.3.3.0

IAM Doremi Changelog v 1.3.3.0 ( 18/07/2020 ) Thêm tính năng thiết lập tồn kho ...

IAM ERP Changelog v1.3.2.0

IAM Doremi Changelog v 1.3.2.0 Thay đổi Module Kế toán thành Module Tài chính. Thêm ...

IAM ERP Changelog v1.3.1.0

IAM Doremi Changelog v 1.3.1.0 Thêm tính năng tạo phiếu soạn khi lên kế hoạch ...

IAM ERP Changelog v1.3.0.1

IAM Doremi Changelog v 1.3.0.1 Minor bugs fixed. Add thêm version hiện tại vào giao ...

Tổng quan và hướng dẫn sử dụng phần mềm IAM POS

I. Tổng quan phần mềm IAM POS Phần mềm IAM POS giúp người sử dụng ...

FAQ – Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm IAM KALI

Quy trình cài đặt phần mềm IAM KALI như thế nào ? Người dùng gửi ...

Hướng dẫn sử dụng phần mềm IAM Kali (Phần 4) – Chi tiết tính năng các báo cáo được tích hợp

4. Các báo cáo được tích hợp trong phần mềm IAM KALI a. Báo cáo ...

Gọi tư vấn